Perunkirjoitus selvittää vainajan omaisuuden

Henkilön kuollessa täytyy hänen omaisuudestaan järjestää perunkirjoitus. Perunkirjoitus järjestetään aina, riippumatta kuolleen henkilön varallisuudesta tai omaisuuden suuruudesta. Perunkirjoitus täytyy järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta joissain tapauksissa sille on mahdollista hakea lisäaikaa. Mitä kaikkia asiakirjoja perunkirjoituksen tekemiseen tarvitaan ja miten se hoidetaan? Lue lisää aiheesta tämänkertaisesta kirjoituksesta. Toivottavasti blogista löytyy hyödyllisiä vinkkejä aiheesta.

Missä perunkirjoitus tehdään ja paljonko se maksaa?

Perunkirjoituksen voi tehdä itse, pankissa, lakitoimistossa, hautaustoimiston kautta tai verkossa ja sen tekemiseen ei välttämättä tarvita juristia. Monet pankit tarjoavat perunkirjoituspalveluita, kannattaa ottaa hinnasta selvää, koska se vaihtelee eri pankkien välillä. Usein perunkirjoituksen hintaan saattaa vaikuttaa omaisuuden suuruus. Lakiasiaintoimiston tai pankin hoitaessa perunkirjoituksen, muodostuu sen hinnaksi yleensä pankissa alkaen 1000 euroa ja lakiasiaintoimistossa hinnat ovat yleensä alkaen 1500 euroa. On suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen kuitenkin siinä tapauksessa, jos kuolinpesällä on velkaa tai mittava omaisuus. Esimerkiksi Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy on perehtynyt perunkirjoitusten tekoon.

Miten perunkirjoitus järjestetään?

Perunkirjoituksen järjestää, joko pesänselvittäjä, vainajan määräämä testamentin toimeenpanija, usein myös vainajan leski tai lapsi. Perunkirjoituksen toimittavat käytännössä kaksi uskottua miestä. Uskottuina miehinä voivat toimia kuolinpesän osakkaat tai tehtävään palkattu asiantuntija. Uskotuille miehille ei ole muita pätevyysvaatimuksia kuin, että he ovat oikeustoimikelpoisia ja täysi-ikäisiä henkilöitä. Perunkirjoitus järjestetään kutsumalla paikalle kaikki kuolinpesä osakkaat ja sen tekee henkilö, joka vastaa tilaisuuden järjestämisestä. Kutsut tilaisuuteen voi toimittaa joko postitse, sähköpostilla tai puhelimitse.

Mitä aisakirjoja perunkirjoihin tarvitaan?

Vainajasta tarvitaan katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta kuolinpäivään asti, josta selviää hänen perillisensä. Toisinaan tarvitaan sukuselvitys myös muista henkilöistä, kuten esimerkiksi aiemmin kuolleista perillisistä, aviopuolisoista tai perinnöstä luopuneista henkilöistä. Kuolinpesän osakkaista tarvitaan myös tieto elossa olosta. Perunkirjoitukseen tarvitaan myös tiedot kaikista vainajan varoista, veloista ja mahdollisista osakeomistuksista. Tiedot voi pyytää pankeista, vakuutuslaitoksista, rahastoista ja mahdollista yrityksistä, joissa vainaja oli osakkaana. Yleensä kaikki perunkirjoituksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kuolinpesän varoista. Perunkirja tehdään aina, riippumatta vainajan omaisuuden suuruudesta tai veloista. Kuolinpesä voidaan myös todeta varattomaksi ja velattomaksi. Perunkirjoitus kannattaa tehdä ajoissa ja toimittaa verotoimistoon, mutta perustelluista sysitä siihen voi myös saada lykkäystä.tag:
316 sanat

minusta

Lakimiehen palvelut –blogi Tervetuloa lakiasioista kertovan blogin pariin. Juristit ja asianajajat hoitavat paljon erilaisia lakiosaamista vaativia töitä. Yleensä asianajajat erikoistuvat johonkin tiettyyn oikeudelliseen alaan. Erikoistumisaloja on todella paljon erilaisia. Osa juristeista erikoistuu esimerkiksi vakuutuksiin, perintöoikeuteen tai perheoikeuteen. Asianajaja valitaan yleensä sen mukaan, mihin hän on erikoistunut. Asianajajan ammattinimike on suojeltu, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen tätä titteliä käyttävällä henkilöllä täytyy olla alan koulutus, joka on oikeustieteiden maisteri ja heidän täytyy myös yleensä pitää ammattitaitoaan yllä, kouluttautumalla säännöllisesti. Mukavaa, kun olet löytänyt blogimme ja jos olet kiinnostunut lukemaan aiheesta lisää, liity seuraamme! Voit myös kertoa omia kokemuksiasi aiheesta, kommentoida kirjoituksia ja keskustella aiheesta muiden alasta kiinnostuneiden kanssa.

Kategoriat

tag